siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat chung cu 87 linh nam
Thứ sáu, Tháng 4 26, 2019
   
Text Size

Tìm kiếm trong website

Xây dựng mới một số chính sách trong Luật Đo đạc và Bản đồ

Xây dựng và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI); cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là hai chính sách quan trọng được xây dựng mới trong Luật Đo đạc và Bản đồ.
Thời gian qua, Bộ TN&MT đã tích cực, chủ động triển khai xây dựng dự thảo Luật đo đạc và bản đồ theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong báo cáo Công tác xây dựng Luật đo đạc và bản đồ ngày 2/6/2016, Bộ TN&MT đã chỉ ra một số chính sách được xây dựng mới trong luật đo đạc và bản đồ; trong đó, đáng chú ý là xây dựng và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI); cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.
Về xây dựng và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết ban hành pháp luật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Việc phát triển NSDI đã trở thành nhu cầu cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hoàn thiện hệ thống quản lý trong một xã hội thông tin. Đồng thời, thành lập cơ quan quốc gia quản lý hạ tầng dữ liệu không gian sẽ giúp phát triển đồng bộ và quản lý thống nhất hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia.
Ở nước ta, Nhà nước đã đầu tư khá nhiều kinh phí cho việc xây dựng dữ liệu không gian địa lý cơ bản và chuyên ngành. Tuy nhiên, các dữ liệu này không được cập nhật thường xuyên nên luôn bị lạc hậu so với thực tế đang tồn tại. Tình trạng chồng chéo, lãng phí trong xây dựng và sử dụng dữ liệu xảy ra trong các cơ quan nhà nước có trách nhiệm lưu trữ và quản lý thông tin do các dữ liệu còn chưa được kết nối trong một hạ tầng thông tin không gian thống nhất, chưa có cổng thông tin điện tử để công khai và cung cấp thông tin, dữ liệu và dịch vụ về thông tin, dữ liệu không gian địa lý…
Cộng đồng cung cấp và sử dụng thông tin không gian ở nước ta hiện nay chủ yếu là các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu không gian địa lý lại chưa có điều kiện kinh doanh dịch vụ về thông tin, dữ liệu không gian địa lý; người dân chưa được tiếp cận nhiều. Việc quy định pháp luật về xã hội hóa xây dựng, cung cấp và sử dụng thông tin, dữ liệu không gian địa lý là hết sức cần thiết.
Bên cạnh đó, Việt Nam đang tham gia chương trình xây dựng hạ tầng thông tin không gian khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chương trình thành lập bản đồ toàn cầu, nhóm địa danh của Liên Hợp Quốc. Cần có quy định pháp luật về hợp tác, trao đổi quốc tế về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý.
Hiện nay, Bộ TN&MT đang khẩn trương hoàn thiện Đề án “Thành lập Ủy ban Địa danh và Hạ tầng thông tin địa lý Quốc gia” trình Thủ tướng Chính phủ. Việc thành lập Ủy ban Quốc gia (UBQG) về địa danh NSDI sẽ tham mưu, giúp Chính phủ điều phối, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thống nhất về công tác chuẩn hóa và sử dụng địa danh; tổ chức xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; Thống nhất tiêu chuẩn, công nghệ và phát triển nguồn lực phục vụ công tác chuẩn hóa địa danh và thực hiện Hạ tầng dữ liệu không gian.
Việc thành lập Ủy ban Địa danh và Hạ tầng thông tin địa lý Quốc gia sẽ thúc đẩy và hướng dẫn sự phối hợp giữa các cơ quan, chính phủ, địa phương, các tổ chức và tư nhân trong chuẩn hóa và sử dụng địa danh; thu thập, sản xuất, chia sẻ và sử dụng dữ liệu không gian địa lý có hiệu quả. Điều phối thống nhất tránh trùng lặp, giảm chi phí của việc thu thập, lưu trữ và bảo trì dữ liệu không gian địa lý; thúc đẩy phát triển công nghệ của Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý và xây dựng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quản lý công, đảm bảo công khai, minh bạch...
Hơn nữa, xây dựng quy định pháp luật về cấp chứng chỉ ngành nghề đo đạc và bản đồ cũng là một chính sách mới được xây dựng trong Luật đo đạc và bản đồ. Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là điều kiện cần thiết để hội nhập khu vực và quốc tế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tiến tới tự do hóa thương mại dịch vụ đo đạc trong khu vực ASEAN. Nhờ đó, xây dựng các điều kiện pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy đàm phán, ký kết thỏa thuận song phương với các quốc gia thành viên ASEAN.
Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ sẽ thể chế hóa chính sách quản lý năng lực chuyên môn của cá nhân người đo đạc, giúp Nhà nước thực hiện mục tiêu đảm bảo tốt nhất chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Chứng chỉ hành nghề còn cho phép cá nhân người đo đạc được hành nghề độc lập, góp phần xây dựng và phát triển thị trường đo đạc, thúc đẩy tiến trình thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ của Chính phủ. Thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng phục vụ sát hạch, cấp chứng chỉ giúp cá nhân trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề.

Xây dựng và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI); cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là hai chính sách quan trọng được xây dựng mới trong Luật Đo đạc và Bản đồ.

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã tích cực, chủ động triển khai xây dựng dự thảo Luật đo đạc và bản đồ theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong báo cáo Công tác xây dựng Luật đo đạc và bản đồ ngày 2/6/2016, Bộ TN&MT đã chỉ ra một số chính sách được xây dựng mới trong luật đo đạc và bản đồ; trong đó, đáng chú ý là xây dựng và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI); cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Đọc tiếp ...

 

Trang 1 của 300

Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 94 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 100 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 94 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 100 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 94 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 100 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 94 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 100 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 94 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 100 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 94 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 100 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 94 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 100 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 94 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 100 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 94 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272 Warning: Illegal string offset 'active' in /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/pagination.php on line 100 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.1123 1636992 2. JSite->dispatch() /volume1/web/joomla/index.php:68 0.1201 1717464 3. JComponentHelper->renderComponent() /volume1/web/joomla/includes/application.php:124 0.1279 1769336 4. require_once('/volume1/web/joomla/components/com_content/content.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php:162 0.1294 1818704 5. JController->execute() /volume1/web/joomla/components/com_content/content.php:35 0.1295 1819000 6. ContentController->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:236 0.1346 1834560 7. JController->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/controller.php:50 0.1419 1919520 8. JCacheView->get() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/controller.php:308 0.1424 1939064 9. ContentViewFrontpage->display() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/cache/handler/view.php:98 0.2555 2442608 10. JView->display() /volume1/web/joomla/components/com_content/views/frontpage/view.html.php:104 0.2555 2442792 11. JView->loadTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:192 0.2560 2460952 12. include('/volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/component/view.php:564 0.2845 2525488 13. JPagination->getPagesLinks() /volume1/web/joomla/templates/rt_solarsentinel_j15/html/com_content/frontpage/default.php:58 0.2941 2544392 14. pagination_list_render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/html/pagination.php:272
Warning: Creating default object from empty value in /volume1/web/joomla/modules/mod_rokmicronews/helper.php on line 114 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.3090 2573488 2. JSite->render() /volume1/web/joomla/index.php:79 0.3095 2574480 3. JDocumentHTML->render() /volume1/web/joomla/includes/application.php:168 0.4375 2940608 4. JDocumentHTML->_parseTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/html.php:249 0.7030 3201376 5. JDocumentHTML->getBuffer() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/html.php:386 0.7031 3201608 6. JDocumentRendererModules->render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/html.php:190 0.7033 3202192 7. JDocumentRendererModule->render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php:41 0.7053 3209944 8. JModuleHelper->renderModule() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php:84 0.7061 3232816 9. require('/volume1/web/joomla/modules/mod_rokmicronews/mod_rokmicronews.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/module/helper.php:173 0.7066 3238432 10. modRokMicroNewsHelper->getList() /volume1/web/joomla/modules/mod_rokmicronews/mod_rokmicronews.php:40 Warning: Creating default object from empty value in /volume1/web/joomla/modules/mod_rokmicronews/helper.php on line 114 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.3090 2573488 2. JSite->render() /volume1/web/joomla/index.php:79 0.3095 2574480 3. JDocumentHTML->render() /volume1/web/joomla/includes/application.php:168 0.4375 2940608 4. JDocumentHTML->_parseTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/html.php:249 0.7030 3201376 5. JDocumentHTML->getBuffer() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/html.php:386 0.7031 3201608 6. JDocumentRendererModules->render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/html.php:190 0.7033 3202192 7. JDocumentRendererModule->render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php:41 0.7053 3209944 8. JModuleHelper->renderModule() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php:84 0.7061 3232816 9. require('/volume1/web/joomla/modules/mod_rokmicronews/mod_rokmicronews.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/module/helper.php:173 0.7066 3238432 10. modRokMicroNewsHelper->getList() /volume1/web/joomla/modules/mod_rokmicronews/mod_rokmicronews.php:40 Warning: Creating default object from empty value in /volume1/web/joomla/modules/mod_rokmicronews/helper.php on line 114 Call Stack: 0.0001 239592 1. {main}() /volume1/web/joomla/index.php:0 0.3090 2573488 2. JSite->render() /volume1/web/joomla/index.php:79 0.3095 2574480 3. JDocumentHTML->render() /volume1/web/joomla/includes/application.php:168 0.4375 2940608 4. JDocumentHTML->_parseTemplate() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/html.php:249 0.7030 3201376 5. JDocumentHTML->getBuffer() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/html.php:386 0.7031 3201608 6. JDocumentRendererModules->render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/html.php:190 0.7033 3202192 7. JDocumentRendererModule->render() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php:41 0.7053 3209944 8. JModuleHelper->renderModule() /volume1/web/joomla/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php:84 0.7061 3232816 9. require('/volume1/web/joomla/modules/mod_rokmicronews/mod_rokmicronews.php') /volume1/web/joomla/libraries/joomla/application/module/helper.php:173 0.7066 3238432 10. modRokMicroNewsHelper->getList() /volume1/web/joomla/modules/mod_rokmicronews/mod_rokmicronews.php:40
Move
-

Tin Công nghệ & Giải pháp

ĐẠI THÀNH chính thức ra nhập Group VFLY đồng thời cung ứng dịch vụ UAV khảo sát địa hình, công trìnhVFLY là tập hợp các tổ chức, cá nhân muốn ứng dụng công nghệ bay chụp ảnh bằng UAV trong đo đạc và bản đồ. ĐẠI THÀNH là một trong những tổ chức đồng sáng lập ra Group VFLY ngày 14 Tháng 6 lúc 9:00. Máy bay không nguời lái Swinglet CAM công cụ GIS chuyên nghiệp Với trọng lượng chỉ 0.5kg, swinglet CAM là máy bay không người lái làm bản đồ nhẹ nhất trên thị trường. Với khung máy bay bằng xốp...

Đọc tiếp...

Bentley MicroStation V8i XM v08.11.05.17Bentley MicroStation là phần mềm CAD truyền thống và nổi tiếng của tập đoàn Bentley, chuyên cung cấp các giải pháp để tạo, quản trị và xuất bản nội dung thuộc các lĩnh vực kiến trúc, công nghiệp, xây dựng. MicroStation V8 là phiên bản mới nhất được công bố, hỗ trợ toàn diện tất cả các định dạng CAD chuẩn hiện nay là DWG của AutoCAD và DGN của MicroStation. Phiên bản mới này giúp giải quyết...

Đọc tiếp...

Bently GIS city 3D: Những thành phố thông minhBentley giữ vị trí hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp phần mềm toàn diện cho các kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia không gian địa lý, các nhà xây dựng và chủ sở hữu để duy trì cơ sở hạ tầng. Phần mềm Bentley giúp những người sử dụng nó sử dụng các mô hình thông tin thông qua các dự án tích hợp cơ sở hạ tầng thông minh, hiệu suất cao, bao gồm các thành phố thông minh ngày nay và trong...

Đọc tiếp...

Giờ làm việc

- Sáng: 7h30-11h30
- Chiều: 13h30-17h00
- Hotline: 04.6286.5205

Đăng nhập

Thông kê truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay127
mod_vvisit_counterHôm qua114
mod_vvisit_counterTuần này651
mod_vvisit_counterTuần trước646
mod_vvisit_counterTháng này2741
mod_vvisit_counterTháng trước70
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 3 khách Trực tuyến